Likit Depoları

Likit depoları, sistemdeki soğutucu akışkanın sıvı olarak depolandığı tanktır. Servis gerektiğinde, soğutucu akışkanın sistemden toplanıp depolanmasında ve sistemde ani değişen soğutma yükü dalgalanmalarının karşılamasında kullanılmaktadır. Sistemde yüksek basınç tarafında, sıvı ile sıcak gaz arasında tampon vazifesi görmektedir. Evaporatöre sıcak gazın girişini önlemek maksadıyla kullanılır. Likit depoları soğutma devresinin yüksek basınç tarafına (sıvı basma hattına) kondenser çıkışına, kondenserden daha düşük bir seviyede monte edilir. Bazen likit depolarının, kondenser çıkışına, kondenserle aynı düzeyde monte edilmesi zorunluluğu ortaya çıkar. Sisteme göre sıvı tankı seçilirken sistemdeki soğutucu akışkanın sıvı olarak kapladığı ağırlığının %20 fazlasını alabilecek kapasitede seçilmelidir. İstenildiği takdirde farklı kapasitelerde ve özelliklerde imalat yapılabilmektedir.