Kollektörler

Kollektör, toplayıcı – dağıtıcı anlamındadır. Emme gazını dağıtmak ve yağ geri kazanımını sağlamak için bir çok kompresör sisteminde kullanılır. Kollektör, birden fazla boruyu tek boruya toplayan veya tek boruyu birden fazla boruya dağıtan bir soğutma sistemi yardımcı elemanıdır. Soğutma sistemi projelerinde hesap edilen boru çaplarına uygun yapılır. Sistemde çalışan kompresör adedi ve çeşidine göre giriş adedi ve çapları belirlenir