Değiştirilebilir Kartuş Kovanı

Soğutma sisteminde direkt veya dolaylı şekilde nem, su ve metal korozyonu çevrim içinde dolaşmaktadır buda sistemde çalışan kompresörü ve diğer bağlantı elamanlarının ömrünü azaltmaktadır. Değiştirilebilir Kartuş Kovanları, sistemdeki su ve nemi etkin şekilde tutmaya, zararlı asitlere karşı devreyi korumaya yarayan bir dış muhafaza ile dolgu maddelerinden oluşan sıvı hattı elemanıdır. Aynı zamanda, devre üzerinde hareketli parçaların aşıntılarını, talaş, kaynak çapağı, tortu vb. pislikleri de tutar. Filtrasyon (süzme) sırasında yabancı tanecikleri ve yağı ayrıştırarak istenmeyen maddeleri de bünyesinde toplar. İçerisine konulan kartuş istenildiği zaman temizlenip istenildiği zamanda değiştirilip kolayca yerine takılabilir.